Studentu pašpārvaldes biedri

Visus biedrus un aktīvistus skati sadaļā "Pašpārvalde"

Karīna Sergejeva
Priekšsēdētāja
karina@geografumafija.lv
Eva Borska
Priekšsēdētājas vietniece
eva@geografumafija.lv
Agija Buliņa
Komunikāciju virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Dominiks Teodors Liopa
Kultūras virziena vadītājs
kultura@geografumafija.lv

Nāc ciemos!

Adrese: 221.kabinets, Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004