ĢeoFukši

Katru gadu februārī Ģeogrāfu mafijas saimi papildina jauni biedri. Par īstiem ģeogrāfu ģimenes locekļiem sevi var dēvēt tikai tie ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātņu studenti, kuri ir izturējuši pirmo sesiju, izpildījuši dažādus ar ģeogrāfiju un fakultāti saistītus uzdevumus un pats galvenais – nodevuši svinīgu zvērestu mūžam būt uzticīgi Ģeogrāfiju mafijai. Atšķirībā no daudzām citām augstskolām un fakultātēm Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes iesvētību jeb fukšu tradīcijas ir smalki plānotas, katru gadu koptas un labotas, dažādu paaudžu veidotas svinības, kuru mērķis ir padarīt ciešāku jau tā ciešo savienību. Mūsu fakultātes fukšu dzinulis ir ass prāts un izveicība, nevis dažādu vielu izmēģināšana uz ķermeņa, drēbēm, sejas, matiem.

Pēc dienas aktiviāšu noslēgšanās vakarā par godu pirmkursniekiem tiek rīkota fukšu balle, kurā tiek dots zvērests un dziedāta himna.

 Fuksi