Noderīgi resursi

Jebkurā mācību procesā nākamā svarīgā lieta, pēc lekciju un bibliotēkas apmeklējuma, ir internets.
Bieži vien studenti, kuri ikdienā pārāk labi neorientējas plašajā interneta zinību pasaulē, palaiž garām daudz ko noderīgu!

Droši apmeklē e-studiju mājaslapu, kurā atradīsi daudz noderīgu materiālu studiju kursu apguvē. Citi svarīgi dažādu kategoriju interneta resursi uzskaitīti zemāk:


Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte www.geo.lu.lv
Latvijas Universitāte www.lu.lv
Latvijas Universitātes Studentu pašpārvalde www.lusp.lv

Baltic University Programme www.balticuniv.uu.se
ERASMUS. Valsts izglītības pārvalde www.viaa.gov.lv/lat/muzziglitibas _programma/erasmus/

Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv/public/
Latvijas Vides, ģeoloģijas un metereoloģijas centrs www.meteo.lv
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija www.varam.gov.lv
Vides pārraudzības valsts birojs www.vpvb.gov.lv

LU Muzejs www.lu.lv/muzejs/
Latvijas Daba latvijas.daba.lv
Latvijas Dabas muzejs www.dabasmuzejs.gov.lv
LU Botāniskais dārzs www.botanika.lu.lv
Ģeoloģijas kolekcijas www.lu.lv/muzejs/kolekcijas/geologijas-kolekcijas/
Informācija par atkritumu šķirošanu un nodošanu www.atkritumi.lv
Valsts pētījumu programma “Klimata maiņas ietekme uz Latvija ūdeņu vidi” kalme.daba.lv
Zaļā josta www.zalajosta.lv

ĢIS latvijā un pasaulē www.gisnet.lv
LĢIA karšu pārlūks kartes.lgia.gov.lv/kartes.html
LU ĢZZF karšu serveris kartes.geo.lu.lv
LU IT serviss itserviss.lu.lv/
Lodesmuižas mājaslapa lodesmuiza.lv
Lodesmuižas 3D modelis kartes.geo.lu.lv:82