Vides akadēmija

Vides akadēmija ir iespēja skolēniem iepazīt vides zinātnes plaši aptverošos jautājumus un problēmas, iepazīties ar dažādu nozaru aktualitātēm, satikt speciālistus, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pasniedzējus, kā arī skolēnus no citām Latvijas skolām.

Šeit ir dota iespēja apgūt zināšanas, kuras skolā bieži vien nemāca, sacensties ar citiem vienaudžiem un pierādīt savas spējas ‘’Zaļajā testā’’, kas tiek pildīts katras nodarbības beigās. Tie studenti, kuri  pirms iestāšanās augstskolā ir piedalījušies Vides akadēmijā, atzīst, ka tā ir palīdzējusi sagatavoties labām un teicamām mācībām LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Vides akadēmija ir ļoti noderīga arī tiem skolēniem, kuri vēl šaubās par savu izvēli attiecībā uz bakalaura mācību programmu.

Vides akadēmija noris katru gadu, reizi mēnesī parasti sestdienā no plkst.12.00 un ir bez maksas, lai jebkuras Latvijas pilsētas skolēns varētu nokļūt laikā  un piedalīties šajās nodarbībās. Katru gadu Vides akadēmijas vieslektoru un apakštematu saraksts ir atšķirīgs, jo vides zinātne ir dinamiska zinātne, kurā jaunumi un atklājumi ir ikdiena. Ar Vides akadēmijas aktualitātēm un sīkāku informāciju var iepazīties Latvijas Universitātes sadaļā Nāc studēt, kā arī fakultātes mājas lapā. Sīkāka informācija