Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde ir uz brīvprātības un demokrātijas principiem balstīta studentu apvienība, kas rūpējas par vienu no svarīgākajiem vaļiem, uz kuru balstās fakultāte, – studentiem! Mēs esam kā tilts starp pasniedzējiem un studentiem, kā mūžam dzīvā saikne.

Studentu pašpārvalde sastāv no 15 studentiem, ko pašpārvaldē ievēl fakultātē studējošie. Tas notiek pašpārvaldes vēlēšanās, kas norisinās novembra sākumā, un dod iespēju ikvienam studentam balsot par savu interešu pārstāvētājiem. Kandidēt vēlēšanās iespējams jebkuram aktīvam fakultātes studentam, kam ir savs viedoklis, iniciatīva un vēlme darboties. Konkrētāk par kandidēšanu vēlēšanās vari uzzināt, vēršoties pie esošās pašpārvaldes biedriem. 

Ja esi nokavējis savu iespēju piedalīties vēlēšanās, esi laipni gaidīts uz jebkuru pašpārvaldes sēdi kā aktīvists – cilvēks, kas nav oficiāls pašpārvaldes biedrs, bet iesaistās problēmsituāciju risināšanā, pasākumu organizēšanā tāpat kā biedrs (pasākumu un sēžu kalendārs atrodams te). Vienīgā atšķirība starp aktīvistu un oficiālu biedru ir – aktīvistam nav balstiesības, kas nepieciešamas lemšanai par atsevišķiem jautājumiem, tomēr ikdienas darbību pašpārvaldē tas neietekmē.

Studentu pašpārvaldes darbības spektrs ir visai plašs – liela daļa enerģijas kopā ar aktīvistiem tiek veltīta fakultātes tradīciju un pasākumu uzturēšanai un organizēšanai. Sabiedriskā dzīve nav mūsu vienīgā prioritāte, tāpēc darbu ieguldām arī studiju procesa optimizēšanā un informācijas sniegšanā.

Mūsu paustās idejas ir sadzirdētas un pārmaiņas tiek realizētas –  tas pierāda to, cik liels spēks piemīt studentiem! 

Pie mums jebkurš ir laipni aicināts ciemos – parunāt par to, kas uz sirds, lūgt palīdzību vai atbalstu akadēmiskajos jautājumos un problēmu risināšanā, izteikt sūdzības vai ieteikumus par pašreizējo pašpārvaldes darbību vai vienkārši iedzert tēju un pavadīt laiku foršā kompānijā!

Mēs atrodamies 221. telpā!

Studentu pašpārvaldes biedri

2023/2024

Rūta Zemīte
Priekšsēdētājs
ruta.zemite@gmail.com
Katrīna Landratova
Priekšsēdetāja vietniece, LUSP Biedrs
katriina.lan@gmail.com
Beatrise Puriņa
Finansiste
Una Grauda
Finansista vietnieks, LUSP Biedrs
unagrauda@gmail.com
Katrīna Dziesma
Akadēmiskā virziena vadītāja
akademiskais@geografumafija.lv
Germans Tītbēls-Martinelli
Akadēmiskā virziena vadītājas vietnieks
Kārlis Pikšens
Kultūras virziena vadītājs
kultura@geografumafija.lv
Ronalds Indriksons
Kultūras virziena vadītāja vietnieks
Agneta Blaževiča
Kultūras virziena vadītāja vietniece
Evelīna Tīna Circene
Komunikācijas virziena vadītāja
Gabriela Krista Lielnora
Komunikācijas virziena vadītājas vietniece
info@geografumafija.lv
Pauls Pleiko
Komunikācijas virziena vadītājas vietnieks
Kristaps Blūms
Saimniecības pārvaldes eksperts
kristapsbluums@gmail.com
Renāte Jakovļeva
Sociālā virziena vadītāja
Eva Borska
Biedrs
eva.borska@lusp.lv

Aktīvisti

Pašpārvaldes brīvprātīgie palīgi

Līga Gavare
Aktīviste
Hugo Huberts Puriņš
Aktīvists
Nora Kiverjaka
Aktīviste
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Aktīvists
Estere Tamma
Aktīviste, fotogrāfe
Roberts Georgs Fimbauers
Aktīvists, fotogrāfs
Baiba Dirnēna
Aktīviste

Pārstāvji ĢZZF Domē

Una Grauda
Hugo Huberts Puriņš
Eva Borska
Kristīne Ketrina Putniņa

Pārstāvji SVP

Katrīna Landratova
Pārstāve Ģeologijas SVP
Una Grauda
Vides zinātnes pārstāvis SVP
Gabriela Krista Lielnora
Vides zinātnes pārstāvis SVP
Beatrise Puriņa
Vides zinātnes pārstāvis SVP
Renāte Jakovļeva
Ģeogrāfu pārstāvis SVP
Ance Strakša
Ģeoinformātiķu pārstāve SVP
Linards Lapa
Ģeogrāfu pārstāvis SVP