Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde ir uz brīvprātības un demokrātijas principiem balstīta studentu apvienība, kas rūpējas par vienu no svarīgākajiem vaļiem, uz kuru balstās fakultāte, – studentiem! Mēs esam kā tilts starp pasniedzējiem un studentiem, kā mūžam dzīvā saikne.

Studentu pašpārvalde sastāv no 15 studentiem, ko pašpārvaldē ievēl fakultātē studējošie. Tas notiek pašpārvaldes vēlēšanās, kas norisinās novembra sākumā, un dod iespēju ikvienam studentam balsot par savu interešu pārstāvētājiem. Kandidēt vēlēšanās iespējams jebkuram aktīvam fakultātes studentam, kam ir savs viedoklis, iniciatīva un vēlme darboties. Konkrētāk par kandidēšanu vēlēšanās vari uzzināt, vēršoties pie esošās pašpārvaldes biedriem. 

Ja esi nokavējis savu iespēju piedalīties vēlēšanās, esi laipni gaidīts uz jebkuru pašpārvaldes sēdi kā aktīvists – cilvēks, kas nav oficiāls pašpārvaldes biedrs, bet iesaistās problēmsituāciju risināšanā, pasākumu organizēšanā tāpat kā biedrs (pasākumu un sēžu kalendārs atrodams te). Vienīgā atšķirība starp aktīvistu un oficiālu biedru ir – aktīvistam nav balstiesības, kas nepieciešamas lemšanai par atsevišķiem jautājumiem, tomēr ikdienas darbību pašpārvaldē tas neietekmē.

Studentu pašpārvaldes darbības spektrs ir visai plašs – liela daļa enerģijas kopā ar aktīvistiem tiek veltīta fakultātes tradīciju un pasākumu uzturēšanai un organizēšanai. Sabiedriskā dzīve nav mūsu vienīgā prioritāte, tāpēc darbu ieguldām arī studiju procesa optimizēšanā un informācijas sniegšanā.

Mūsu paustās idejas ir sadzirdētas un pārmaiņas tiek realizētas –  tas pierāda to, cik liels spēks piemīt studentiem! 

Pie mums jebkurš ir laipni aicināts ciemos – parunāt par to, kas uz sirds, lūgt palīdzību vai atbalstu akadēmiskajos jautājumos un problēmu risināšanā, izteikt sūdzības vai ieteikumus par pašreizējo pašpārvaldes darbību vai vienkārši iedzert tēju un pavadīt laiku foršā kompānijā!

Mēs atrodamies 221. telpā!

Studentu pašpārvaldes biedri

2022/2023

Una Grauda
Priekšsēdētāja
unagrauda@gmail.com
Eva Borska
Priekšsēdētājas ārējā vietniece
eva.borska@lusp.lv
Rūta Zemīte
Finansiste
ruta.zemite@gmail.com
Lelde Poklikajeva
Akadēmiskā virziena vadītāja
akademiskais@geografumafija.lv
Kārlis Pikšens
Kultūras virziena vadītājs
kultura@geografumafija.lv
Katrīna Landratova
Sociālā virziena vadītāja
katriina.lan@gmail.com
Gabriela Krista Lielnora
Komunikācijas virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Kristaps Blūms
Saimniecības speciālists
kristapsbluums@gmail.com
Alise Krista Valģe
Biedrs
alisevalge@gmail.com
Kārlis Plostnieks
LU SP Biedrs
karlis.plostnieks@gmail.com
Una Ozola
LU SP Biedrs
unaozola3@gmail.com
Jānis Galakrodznieks
Biedrs
janis.galakrodznieks@gmail.com

Aktīvisti

Pašpārvaldes brīvprātīgie palīgi

Līga Gavare
Aktīviste
Hugo Huberts Puriņš
Aktīvists
Katrīna Dziesma
Aktīviste
Nora Kiverjaka
Aktīviste
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Aktīvists
Estere Tamma
Aktīviste, fotogrāfe
Roberts Georgs Fimbauers
Aktīvists, fotogrāfs
Baiba Dirnēna
Aktīviste

Pārstāvji ĢZZF Domē

Līga Gavare
Una Ozola
Hugo Huberts Puriņš
Līvija Biķerniece

Pārstāvji SVP

Selva Tetere
Pārstāve Vides aizsardzības SVP
Elza Martinova
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP
Patrīcija Vasiļjeva
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP
Oskars Ušpelis
Pārstāvis Telpiskās attīstības plānošanas SVP
Ligita Ābele
Pārstāve Vides aizsardzības SVP
Andris Romanovskis
Pārstāvis Vides aizardzības SVP
Līga Balcere
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP