LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes biedri

2021./2022. mācību gada sasaukumā

Karīna Sergejeva
Priekšsēdētāja
karina@geografumafija.lv
Eva Borska
Priekšsēdētājas vietniece
eva@geografumafija.lv
Lelde Poklikajeva
Priekšsēdētājas vietniece
Agija Buliņa
Komunikācijas virziena vadītāja
info@geografumafija.lv
Dominiks Teodors Liopa
Kultūras virziena vadītājs
kultura@geografumafija.lv
Agate Albekeite
Akadēmiskā virziena vadītāja / maketētāja
akademiskais@geografumafija.lv
Reinis Martinovs
Finansists
finanses@geografumafija.lv
Raitis Ivanovs
Sociālā virziena vadītājs
socialais@geografumafija.lv
Paula Megija Magone
Komunikāciju virziena vadītājas vietniece
info@geografumafija.lv
Andrejs Skomorohovs
Kulturas virziena vadītāja vietnieks
kultura@geografumafija.lv
Kārlis Plostnieks
LU SP biedrs
Una Ozola
Biedrs
Una Grauda
Biedrs
Aleksis Larionovs
Biedrs
Olafs Šulcs
Biedrs

Aktīvisti

Pašpārvaldes brīvprātīgie palīgi

Karlīna Putniņa
Aktīviste
karlina@geografumafija.lv
Līga Gavare
Aktīviste
Hugo Huberts Puriņš
Aktīvists
Katrīna Dziesma
Aktīviste
Nora Kiverjaka
Aktīviste
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Aktīvists
Selva Tetere
Aktīviste
Nikola Djubina
Aktīviste
Maikls Andriksons
Aktīvists
Estere Tamma
Aktīviste, fotogrāfe
Roberts Georgs Fimbauers
Aktīvists, fotogrāfs
Baiba Dirnēna
Aktīviste
Santa Katrīna Meikališa
Aktīviste
Rainers Milsons
Aktīvists
Ričards Stibe
Aktīvists
Sanda Svipsta
Aktīviste
Anna Grabovska
Aktīviste
Paula Lilienfelde
Aktīviste

Pārstāvji ĢZZF Domē

Līga Gavare
Una Ozola
Hugo Huberts Puriņš
Līvija Biķerniece

Pārstāvji SVP

Selva Tetere
Pārstāve Vides aizsardzības SVP
Elza Martinova
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP
Patrīcija Vasiļjeva
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP
Oskars Ušpelis
Pārstāvis Telpiskās attīstības plānošanas SVP
Ligita Ābele
Pārstāve Vides aizsardzības SVP
Andris Romanovskis
Pārstāvis Vides aizardzības SVP
Līga Balcere
Pārstāve Ģeogrāfijas un zemes zinātņu SVP