LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes biedri

2020./2021. mācību gada sasaukumā

Līga Gavare
Priekšsēdētāja
liga@geografumafija.lv
Hugo Huberts Puriņš
Priekšsēdētājas vietnieks
hugo@geografumafija.lv
Katrīna Dziesma
Komunikācijas virziena vadītāja
dziesma@geografumafija.lv
Eva Borska
Kultūras virziena vadītāja
kultura@geografumafija.lv
Selva Tetere
Akadēmiskā virziena vadītāja
akademiskais@geografumafija.lv
Irbe Krekle
Finansiste
finanses@geografumafija.lv
Maikls Andriksons
Sociālā virziena vadītājs
socialais@geografumafija.lv
Raitis Ivanovs
Finansistes vietnieks
finanses@geografumafija.lv
Krišjānis Ralfs Veinbergs
Kultūras virziena vadītājas vietnieks
krisjanis@geografumafija.lv
Agija Buliņa
Komunikācijas virziena vadītājas vietniece
info@geografumafija.lv
Agate Albekeite
Maketētāja

Aktīvisti

Pašpārvaldes brīvprātīgie palīgi

Karlīna Putniņa
Aktīviste
karlina@geografumafija.lv
Ketija Pujāte
Pārstāve ĢZZF domē un Ģeoloģijas SVP
Anna Grabovska
Pārstāve ĢZZF domē un Ģeoloģijas SVP
Ilze Kleinhofa
Pārstāve Ģeogrāfijas SVP
Līga Balcere
Pārstāve Ģeogrāfijas SVP
Andris Romanovskis
Pārstāvis Vides zinātnes SVP
Ligita Ābele
Pārstāve Vides zinātnes SVP
Sanda Svipsta
Aktīviste
Rainers Milsons
Aktīvists
Una Ozola
Aktīviste
Paula Lilienfelde
Aktīviste
Roberts Georgs Fimbauers
Aktīvists, fotogrāfs
Estere Tamma
Aktīviste, fotogrāfe
Ričards Stibe
Aktīvists
Baiba Dirnēna
Aktīviste
Nora Kiverjaka
Aktīviste
Santa Katrīna Meikališa
Aktīviste