Jauno ģeogrāfu skola

JGS Ģeoloģijas olimpiāde 2016

Foto: Ketija Nadežņikova 

Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skola ir erudīcijas skola, kas ģeogrāfijas olimpiāžu un konkursu veidā Latvijas jauniešiem ļauj sacensties ģeogrāfijas zināšanās un erudīcijā. Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) nodarbībās var piedalīties ikviens 6. – 12. klases skolēns, kuru interesē daba, ģeogrāfija, tuvas un tālas zemes vairāk nekā to māca skolā un raksta mācību grāmatās. JĢS ar savām tradīcijām –  tās vēsture aizsākas 1975. gadā – ir ieguvusi atpazīstamību visā Latvijā.

JĢS prezidents ir Uldis Klepers, īstens Ģeogrāfu mafijas loceklis, kuram nodarbību organizēšanā palīdz brīvprātīgo žūrija – bijušie JĢS absolventi, esošie un bijušie LU ĢZZF studenti.
JĢS nodarbības notiek reizi mēnesī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē – Rīgā, Jelgavas ielā 1. JĢS ir arī filiāles Latvijas reģionos – Vidzemes, Kurzemes un Latgales Jauno ģeogrāfu skolas – attiecīgi Valmierā, Liepājā un Rēzeknē.

 Nodarbības notiek no oktobra līdz maijam:

·         Atklātās olimpiādes priekšsacīkstes (oktobrī)
·         JĢS Atklātā olimpiāde (novembrī)
·         Tematiskā kārta (veltītai kādai ģeogrāfijas nozarei vai reģionam; decebrī un februārī)
·         Zinātnisko darbu konference (janvārī)
·         Skolu komandu sacensības (martā)
·         Atklātā ģeoloģijas olimpiāde (aprīlī)
·         Brīvdabas kārta (divu dienu pasākums dabā kādā Latvijas vai kaimiņvalsts vietā; maijā).

JĢS Brīvdabas kārta Igaunijā 2011

Foto: Uldis Klepers

Katras kārtas uzvarētāji klašu grupās (6.‑9., 10., 11. un 12. klase) un kārtas kopvērtējumā saņem vērtīgas balvas. Tāpat apbalvoti tiek absolūtie uzvarētāji sezonas kopvērtējumā.

12. klašu kopvērtējuma 6 labāko vietu ieguvēji saņem iespēju studēt  LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē par valsts budžeta līdzekļiem.

JĢS organizē arī Latvijas novadu un valsts (slēgto) olimpiādi. Tās uzvarētājiem JĢS rīko atlasi par četrām vietām valsts izlasē Starptautisko ģeogrāfijas olimpiādē, kura nereti notiek kādā eksotiskā valstī.

Sīkāka un aktuālāka informācija: www.jgs.lv