Gribu studēt

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī profesionālo apmācību ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāja studiju programmā un telpiskās attīstības plānošanas profesionālajā maģistra studiju programmā. Fakultātes akadēmiskais personāls, sadarbojoties ar daudzu pasaules valstu zinātniekiem, nodrošina arī zinātnes attīstību ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā. Galvenais faktors, kas nosaka Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbības nozīmību un attīstību, ir fakultātes studenti un mūsu pētniecības lauks – Latvijas daba un cilvēki. Fakultātes studenti, absolvējot Universitāti, veiksmīgi konkurē gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū.


Ģeoloģija ir zinātne par Zemes uzbūvi un tās attīstības vēsturi. Ja tevi interesē darbs modernās laboratorijās,  iežu, minerālu un fosiliju pētīšana,  aizraujoši lauka darbi Latvijā un Eiropā, Zemes dzīļu bagātību meklēšana un kā tās ir veidojušās, kā arī Zemes attīstība, tad nāc studēt ģeoloģiju. Jo ar Zemes dzīlēm ir tāpat kā ar Visumu, tās nekad nebūs līdz galam izpētītas un, studējot ģeoloģiju, tu ik brīdi atklāsi, uziesi un iemācīsies kaut ko jaunu un nezināmu. Pēc bakalaura studiju beigšanas ir iespējams strādāt privātfirmās, kas nodarbojās ar dažādiem ģeoloģiskās izpētes darbiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs, kā LVMĢC, Valsts zemes dienestā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Valsts vides dienestā, Dabas aizsardzības pārvaldē, Latvijas Dabas muzejā, tomēr daudzi izvēlas turpināt gājienu pa akadēmiskajām kāpnēm, turpinot studijas maģistrantūrā un vēlāk doktorantūrā, krietni paplašinādami savu redzesloku.