Vēlies studēt ĢZZF?

Ja Tu spēj izprast Zemi, tad Tu spēj jebko! Nāc mācīties pasauli uz ĢZZF!

  Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Studijas ietver lekcijas, praktiskos un laboratorijas darbus, kā arī aizraujošas lauka prakses gan Latvijā, gan ārpus tās.


  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī profesionālo apmācību ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāja studiju programmā.

Bakalaura līmeņa studijās pieejamas piecas programmas:

Maģistra līmeņa studijās pieejamas četras programmas:

Doktorantūrā pieejamās studijas:

  Fakultātes akadēmiskais personāls, sadarbojoties ar daudzu pasaules valstu zinātniekiem, nodrošina arī zinātnes attīstību ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā. Galvenais faktors, kas nosaka Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbības nozīmību un attīstību, ir fakultātes studenti un mūsu pētniecības lauks – Latvijas daba un cilvēki. Fakultātes studenti, absolvējot Universitāti, veiksmīgi konkurē gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū.


Vairāk informācijas par programmām un uzņemšanas kārtību Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mājsalapā