Pierakstīšanās pasākums

Par “Pierakstīšanos” dēvē vakara pasākumu, kuru organizē tikai pirmā kursa studenti oktobrī vai novembra pirmajā pusē. Ģeoloģijas, vides zinātnes un ģeogrāfijas studiju programmu pirmkursniekiem apvienojoties, tiek meklētas telpas un mūziķi, kā arī veiktas citas organizatoriskas darbības, lai iepriecinātu vecāko kursu studentus un absolventus. Šāda pasākuma organizēšana nudien nav viegls uzdevums, jo nepilnu divu mēnešu laikā pirkursniekiem jāuztver mūsu fakultātes studentu īpatnējo gaumi un jānovērtē viņu augstās prasības, kā arī jācenšas viņus pārsteigt ar ko jaunu un vēl nebijušu.

 Pierakstisanas-pasakums

Neiztrūkstoša vakara daļa ir pirmo kursu iepazīstināšana ar sevi, kad katra studiju programma atsevišķi tiek aicināta uz skatuves. Sevis prezentēšanai jaunie studenti visbiežāk izvēlas kopīgu dziesmu, deju vai teātra ainu. Nedrīkst aizmirst, ka arī priekšnesumam jābūt pietiekoši labā kvalitātē, atbilstoši vecāko kursu augstajām prasībām, citādāk pirmkursnieki tiks laipni aicināti sevi prezentēt vēlreiz, un nu – jau fukšu ietvaros.