Pirmsaristotelis un Aristotelis

Pirmsaristotelis

Pirmsaristotelis ir jauno studentu pirmā  kopā saiešana un satikšanās ar saviem topošajiem kursa biedriem, kas tradicionāli notiek augusta beigās. Pirmsaristotelī jaunie studenti iziet īstenus ģeogrāfiskas dabas pārbaudījumus, iepazīst cits citu un no vecākajiem kursiem iegūst lielu informācijas daudzumu par studēšanu mūsu fakultātē.

Pirmsaristotelis_2015


 

Aristotelis

Ik septembri kā jaunie, tā pieredzējušie Latvijas Universitātes studenti satiekas Doma laukumā.Tradicionāli Aristotelis norit dienu pirms akadēmiskā gada un studiju sākuma- katra septembra pirmās nedēļas svētdienā. 

Aristotelī ir iespēja sajust patiesu ģeogrāfu mafijas garu un kopā būšanu, kad kopīgā gājienā studenti dodas no Domu laukuma uz Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti-Alberta ielā 10. Tur tiek iepazīts 1. kurss. Uz Latvijas kontūrkartes katrs jaunais students atzīmē savu dzimto vietu, bet ar dažādiem ļoti āķīgiem jautājumiem tiek pārbaudītas viņu ģeogrāfijas zināšanas. 

Aristotelis_2015