Pirmsaristotelis un Aristotelis

Pirmsaristotelis

Pirmsaristotelis ir jauno studentu pirmā  kopā saiešana un satikšanās ar saviem topošajiem kursa biedriem, kas tradicionāli notiek augusta beigās. Pirmsaristotelī jaunie studenti iztur īstenus ģeogrāfiskas dabas pārbaudījumus, iepazīst cits citu un no vecākajiem kursiem iegūst daudz vērtīgas informācijas par studēšanu mūsu fakultātē.

Pirmsaristotelis_2015


Aristotelis

Ik septembri kā jaunie, tā pieredzējušie Latvijas Universitātes studenti satiekas Doma laukumā. Tradicionāli Aristotelis norit dienu pirms akadēmiskā gada un studiju sākuma – katra septembra pirmās nedēļas svētdienā.

Aristotelī ir iespēja sajust patiesu Ģeogrāfu mafijas garu un kopā būšanu.

Aristotelis_2015