15.11.2021

LU ĢZZF studentu pašpārvaldes vēlēšanu rezultāti 2021