Par Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldi

Pašpārvaldes kopbilde

Studentu pašpārvalde  ir uz brīvprātības un demokrātijas principiem balstīta studentu apvienība, kas rūpējas par vienu no svarīgākajiem vaļiem, uz kuru balstās fakultāte, – studentiem! Brīvprātība – iesaistīšanās studentu pašpārvaldē  ir brīvprātīga, mūsu pulkā laipni aicināts ikviens, kam ir, ko teikt, kas vēlas darīt un iesaistīties! Demokrātijas principi izpaužas vēlēšanās, kurās fakultātē studējošie tad arī ievēl savu interešu pārstāvētājus. Mēs esam kā tilts starp pasniedzējiem un studentiem, kā mūžam dzīvā saikne. Studentu pašpārvaldes darbības spektrs ir visai plašs – liela daļa enerģijas tiek veltīta fakultātes tradīciju un pasākumu uzturēšanai un organizēšanai. Sabiedriskā dzīve nav mūsu vienīgā prioritāte, tāpēc darbu ieguldām arī studiju procesa optimizēšanā un informācijas sniegšanā. Mūsu paustās idejas ir sadzirdētas un pārmaiņas tiek realizētas –  tas pierāda to, cik liels spēks piemīt studentiem! Studentu pašpārvalde pārstāvji ir gan ĢZZF Domes sastāvā, gan Studiju programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā, gan Latvijas Universitātes Studentu Padomes (LUSP) sastāvā. Studiju semestru laikā reizi nedēļā uz sēdi sapulcējas studentu pašpārvaldes biedri, kuri lemj par aktualitātēm fakultātē.

Vienmēr ļoti gaidīti ir arī aktīvisti un citi interesenti uz ikvienu mūsu sēdi un mūsu rīkoto pasākumu! Tieši tāpat jebkurš ir laipni aicināts pie mums ciemos – parunāt par to, kas uz sirds, iedzert tēju vai vienkārši pavadīt laiku foršā kompānijā!

Mūs var atrast LU DAC 2.stāvā, 221.kabinetā!