08.11.2020

Studentu pašpārvaldes vēlēšanu rezultāti 2020